Preheader.
Nyhetsbrev nr 3:2016
Stiftelsen Äldrecentrum
Varmt välkommen till Öppet hus 27 oktober!

Besök oss i Äldreforskningens Hus på Gävlegatan 16 och ta del av seminarier med husets ämnesexperter, prova din handstyrka och testa ditt luktsinne hos SNAC-K samt prova på Hjärnlabbets kognitiva minnesträning. Här finns också bok- och informationsbord och en posterutställning. Kaffe och kaka serveras.

Föranmälan krävs enbart till förmiddagens seminarier – passa på, det finns fortfarande ett fåtal platser kvar!
Anmäl dig här

Eftermiddagen bjuder på öppna föreläsningar i Aula Medica.
Läs mer
DigIT – för digital kompetensutveckling
Stiftelsen Äldrecentrum deltar i ett ESF-finansierat samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal – DigIT. Syftet med projektet är dels att trygga Stockholmsregionens kompetensförsörjning dels att öka kunskap, vilja och förmåga hos medarbetare inom vård- och omsorg att använda de digitala möjligheterna för att skapa värde för brukarna. Utbildningar pågår under hösten.
Läs mer
Ny rapport: Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas
Många som arbetar inom vård och omsorg har ett annat modersmål än svenska – hur ska man gå tillväga för att främja språkutveckling på arbetsplatser?

Ett samarbete mellan Stiftelsen Äldrecentrum och Föreningen Vård- och omsorgcollege i det ESF-finansierade projektet Fokus vård och omsorg, vars syfte är att fastställa vad som behövs för att trygga framtida kompetensförsörjning inom vård och omsorg har utmynnat i delrapporten Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas. Rapporten handlar om vad som behöver göras på arbetsplatser för att man ska kunna utveckla stödstrukturer som främjar utveckling av språk- och kommunikationskompetens hos personalen. Projektet Fokus vård och omsorg har också färdigställt sin slutrapport. Läs mer och ladda ner rapporten
Språkombudsutbildningar på frammarsch
Inom ramen för Stiftelsen Äldrecentrums projekt SpråkSam och ArbetSam, har språkombud och reflektionsledare utbildats på omsorgens arbetsplatser i stockholmsregionen. Dessa har, tillsammans med verksamhetschefen, ett ansvar att utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser. Under hösten 2015 genomförde Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum i samarbete med Föreningen Vård- och omsorgcollege en vidareutveckling av den tidigare genomförda språkombudsutbildningen samtidigt som man inom samma uppdrag skapade en utbildning för språkombudsutbildare, för att öka spridningen över landet. Flera uppföljande projekt pågår nu parallellt. Läs mer
Palliativ vård – temat i nya Äldre i Centrum
Nya numret av tidskriften Äldre i Centrum handlar om livet strax före döden. Hur fungerar omvårdnaden när ett långt liv går mot sitt slut och bot inte längre är möjlig? Inte alls lika bra som för yngre personer, enligt forskningen: mer evidens behövs kring det palliativa bemötandet av äldre. Följ med tidskiften på besök hos ett äldrehospice och läs om teaterföreställningen som tog hjälp av äldreforskare för att skildra människor i livets slutskede med mera. 
Läs mer
Utbildning: Äta hela livet
Äldrecentrum bjuder in till en utbildning den 4 oktober som handlar om munvård och sväljsvårigheter. När ätandet blir ett problem behövs ofta hjälp med munvård. Föreläsarna förklarar och visar bland annat hur man hjälper till med tandvården på ett respektfullt sätt, vad man ska observera runt matsituationen vid dysfagi och tips som underlättar sväljning. Utbildningen är riktad till personal inom äldreomsorgen. Läs mer
Utbildning: Kan måltid bli kvalitetstid? Ett helhetstänk runt maten i hemtjänst
För att öka kvaliteten runt maten och måltiden erbjuder Äldrecentrum en halvdagsutbildning för omsorgspersonal inom hemtjänsten. Med baskunskaper, om till exempel planering av måltider, säker matlagning och mat vid särskilda behov, blir man mer säker och kan ge bästa möjliga omvårdnad. Även verktyget "God omsorg runt måltiden" presenteras. Det är ett hjälpmedel som visar vad som fungerar bra respektive vad som kan förbättras vid måltider.

Utbildningen ges vid två tillfällen under hösten, 11 oktober eller 22 november.
Läs mer
Utbildning: Palliativ vård och mat i livets slutskede
Allt fler personer vårdas i sitt hem i livets slutskede. Detta ställer krav på att hemtjänstpersonalen har kunskaper för att kunna tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos den döende personen utifrån ett palliativt förhållningssätt.

Det naturliga döendet innebär att intaget av mat och dryck successivt minskar och till slut upphör helt. Att i all välmening försöka truga eller tvinga den döende att äta är ett övergrepp, som kan leda till att personen blir illamående och får kräkningar. Med kunskap om hur döendet påverkar kroppen vet man när det inte längre finns någon mening med att ge mat eller vätska och kan även förklara detta för närstående. Utbildningen är riktad till personal inom äldreomsorgen.

Utbildningen ges vid två tillfällen under hösten, 19 oktober eller 17 november.
Läs mer
Utbildning om våld mot äldre i nära relationer
Stiftelsen Äldrecentrum bjuder under hösten 2016  in till en ny omgång av grundutbildningen Våga se, våga fråga, våga agera – om våld mot äldre i nära relationer. Utbildningen riktar sig till personal inom äldreomsorgen. Den omfattar två dagar och är uppdelad i tre steg; våga se, våga fråga och våga agera. Första kurstillfället är den 8 november. Läs mer
Konferens: Vi blir också äldre – livsvillkor för personer med utvecklingsstörning
På höstens FUB-konferens den 23 november kan du få insikt i hur det är att åldras och ha en utvecklingsstörning, ta del av det senaste om sjukdomen demens, psykisk ohälsa hos äldre och hur man kan leva ett värdigt liv som pensionär. FUB – ”För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning” är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Anmäl dig till konferensen via Stiftelsen Äldrecentrums webbplats. Läs mer
Föreläsningsserien Äldre och åldrande
Den 18 okt är det dags för ”Mötas i musik, om att använda musik i demensvården”, den andra av fyra föreläsningar i serien Äldre och åldrande. Kommande teman är palliativ vård och att åldras med utvecklingsstörning. Här kan du som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. För att delta behöver du ha ett abonnemangskort som gäller för hösten 2016.
Läs mer
Samhället & äldre – öppet för alla!
Missa inte föreläsningen ”Våld går inte i pension –  om äldres utsatthet för våld i nära relationer” som hålls på ABF-huset den 10 oktober. Föreläsningen ”Att åldras med utvecklingsstörning” följer den 5 december. Varje termin erbjuder stiftelsen Äldrecentrum tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPRF, SPF öppna föreläsningar om åldrandet i föreläsningsserien Samhället & äldre. Läs mer
Personcentrerad vård i fokus på demensdagen
Den 15 september genomfördes Stockholms läns demensdag för sjätte året i rad med cirka 200 besökare. Årets tema "För en mer personcentrerad vård" resulterade i många spännande seminarier med bland andra Margareta Skog, Karolinska Universitetssjukhuset, Pia Skott, Akademiskt Centrum för Äldretandvård, Rozita Torkpoor, Migrationsskolan, Wilhelmina Hoffman, Svenskt Demenscentrum, samt reportern och programledaren Katarina Hultling. Demensdagen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal samt politiker. Om du missade årets demensdag får du en ny chans nästa år! Läs mer
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16     113 30 Stockholm    
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här